Home

Het idee om een “joekskepel” op te richten is geboren in café “ut Fust” op de parade in Venlo.

Jan in ’t Zandt, Huub van den Heuvel en Martin van den Hombergh hoorden daar een ‘joekskepel’ spelen en vonden dit zo leuk dat ze besloten er zelf een te gaan oprichten. Zij benaderden wat vrienden en bekenden en al snel waren er 12 geïnteresseerden. Op 1 mei 1976 was de oprichtingsvergadering bij café “de Sport” in Velden en de eerste Veldense Joekskepel aanschouwde toen het levenslicht.

Als dirigent en leraar werd Jan van Hees benoemd. Daarna werd stad en land afgelopen om de juiste instrumenten voor de bezetting bij elkaar te krijgen. Het idee van de naam “Noeijt Thoes” kwam voort uit de eigen gelederen en deze naam doen we nog steeds alle eer aan.

In het begin waren de repetities in de champignonkelder van Hein Evers in Hasselt, al gauw werd dit toch wat spartaanse onderkomen ingeruild voor het meer geriefelijke café “de Sport” . Hier repeteren wij nog steeds. Het eerste optreden was op de koperen bruiloft van de toenmalige uitbaters van ons repetitielokaal en we kenden 2 nummers namelijk, “Lang zullen ze leven” en “Guter Mond”.

Momenteel bestaat de kapel uit 15 leden. De repetitie is op donderdagavond en begint om 21.30 uur. Inmiddels is het repertoire aardig uitgebreid en zeer gevarieerd.

Hoogtepunten van de optredens zijn de Gekke Maondaag in Velden , Carnavalsoptochten in Venlo en Duitsland en het jaarlijks bezoek aan de Schängelmarkt in Koblenz.

Share